С ГРИЖА ЗА ТЕБ!

"За нас Whirlpool, в основата на устойчивото развитие е нашата визия за бъдещето и нашия стремеж към иновации. Нашата сила са иновациите, които не са базирани просто на най-добрата възможна технология, а са фокусирани върху нуждите на нашите клиенти, служители и бъдещите поколения. Наричаме ги „човешки иновации”, защото произлизат от разнообразието на културите, опита и вярванията, за които сме горди да се грижим в нашата компания. Ето защо е логично, запазването на природните ресурси да е централна тема на иновациите.

Когато създаваме нов продукт, ние се уверяваме, че сме взели целия му жизнен цикъл под внимание. В производствения ни план ние разработваме и прилагаме глобални стандарти, които са базирани на опазването на околната среда. Но най-голямото въздействие на уредите върху околната среда се проявява по време на употребата в домакинството – около 90% от емисиите на парниковите газове са резултат от индиректни емисии, възникнали от продукцията на елктричество, природен газ и други ресурси, от които се нуждаят уредите, за да работят. Ето защо, чрез постоянни технологични иновации ние гарантираме, че нашите уреди оптимизират използваните ресурси през всичките си години работа в домовете на клиентите ни."

виж продуктите за сравнение
Вашите под категории за сравнение