С ГРИЖА ЗА ТЕБ!

Royal Philips от Холандия е компания с разнообразни технологии, която се фокусира върху подобряване на живота на хората чрез смислени иновации в областите на Здравеопазването, Потребитеската електроника и Осветлението. Компанията е лидер в кардиологичната помощ, бързата медицинска помощ и медико-санитарната помощ у дома, енергийно ефективните решения за осветление и новите осветителни приложения, както и мъжкото бръснене и подстригване и устната хигиена.

"От въвеждането на първата крушка от Philips преди повече от 120 години иновациите и ориентираният към хората подход винаги са били в основата на нашата компания.

Нашият ангажимент е да предоставяме нови технологии в областта на здравеопазването и осветлението, както и новаторски и локално значими потребителски продукти, които дават реална полза за нашите клиенти, потребители и заинтересовани страни по целия свят. Ние смятаме, че най-добрият начин да направим това е чрез дълбоко разбиране на нуждите и желанията на хората.

Когато ние съчетаем и двете – хора и иновации – ние създаваме следващо поколение технологии и продукти, които хората наистина искат и от които имат необходимост. Това са значими иновации, които помагат на хората да бъдат здрави, да живеят добре и да се наслаждават на живота. Това ни отличава и ни прави Philips."

виж продуктите за сравнение
Вашите под категории за сравнение