С ГРИЖА ЗА ТЕБ!

Общи условия

Добре дошли в електронeн магазин Vzemy!

I. Общи положения

Настоящата уеб страница е администрирана от дружество Вземи ООД.

• С постоянен адрес и адрес на управление: София, ул.Хубавка №6

• Адрес за коренспонденция: София, ул. Хубавка №6, тел: 0700 20 023, e-mail: [email protected];

• ЕИК: 201534895 ДДС№: BG201534895

• Дружеството е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност;

Използвайки уеб страницата на Vzemy по какъвто и да е начин, в това число, извършвайки клиентска регистрация и покупка от тази уеб страница, Клиентът се съгласява с настоящите общи условия.

Vzemy има право да промени настоящите общи условия по всяко време, като промените се считат оповестени от момента на тяхната публикация на тази страница.

В случай, че поради изменения в приложимото законодателство или друга причина, възникне несъответствие между разпоредба от настоящите общи условия за ползване на уеб страницата на Vzemy и действащата императивна законова уредба, то в отношенията с Клиента ще бъде приложена съответната нормативна разпоредба, без това да влияе на валидността и приложимостта на останалите разпоредби в общите условия.

С използването на тази уеб страница, Клиентът изрично се съгласява, че приложимото право към отношенията му с Vzemy е приложимото право в Република България. В случай на спор във връзка с правоотношения, възникнали с оглед използването на настоящата уеб страница, Клиентът се съгласява, че такъв спор ще бъде подсъден на компетентния български съд със седалище в гр. София.

II. Използвана терминология

За целите на настоящите общи условия използваните термини имат следното значение:

Клиент означава всяко пълнолетно лице, което влиза в настоящата уеб страница и я използва, в това число за регистрация, извършване на поръчки, плащане и осъществяване на отношения с други доставчици на стоки и услуги чрез платформата на Vzemy.

Поръчка означава електронен документ, който е форма на комуникация между дружеството и клиента и чрез който Клиентът поръчва определена стока/услуга от уеб страницата на Vzemy. Поръчката се счита за валидна от момента на получаване на плащането по нея, съгласно настоящите общи условия.

Договор означава поръчка, изрично потвърдена от Vzemy, чрез което Vzemy се съгласява да достави на Клиента продуктите и услугите, заявени от последния.

Злоупотреба при ползване означава използването на уеб страницата по начин, който противоречи на практиката в областта, на регламентите и действащото законодателство, или по някакъв друг начин, който може да навреди на Vzemy или негови партньори.

Съпътстваща услуга представлява услуга, предлагана от партньор на Vzemy чрез платформата за електронна продажба на стоки и услуги на Vzemy. Такива услуги са предоставянето на потребителски кредит за покупка на някои стоки, платежни услуги, и др. Съпътстващата услуга се представя на Клиента, като се дава възможност чрез интегриран модул, разположен на страницата на Vzemy, Клиентът да осъществи директна връзка с доставчика на съпътстващи услуги. Клиентът се съгласява, че влизайки в директни правоотношения с доставчици на съпътстващи услуги, като например банкови и кредитни услуги, чрез платформата на Vzemy, той се е запознал и съгласил с общите условия на съответния доставчик. Vzemy не носи отговорност за отношенията между Клиент и доставчик на съпътстваща услуга, нито има контрол над администрирането и използването на предоставените от Клиента на доставчик на съпътстваща услуга лични данни.

III. Актуалност на предоставената информация

При администриране на настоящата уеб страница, Vzemy полага всички усилия да поддържа точността и коректността на информацията, представена на нея, в това число по отношение на изображенията, техническите параметри и характеристики и цените на продуктите. Въпреки това е възможно да възникнат неотразени промени или грешки в предоставената информация, дължащи се на пропуск от страна на производителя или вносителя да подаде актуализирана информация към Vzemy или на техническа грешка.

При констатиране на допусната грешка в описанието на който и да е от параметрите на стока или услуга, Vzemy се задължава да коригира грешката в най-кратки срокове.

При констатиране на грешка в описанието на някой от основните параметри на стоката/услугата при извършена поръчка, Vzemy незабавно уведомява Клиента за несъответствието на предоставения от последния имейл или телефон. Клиентът има възможност да договори с Vzemy най-добрия за него начин за коригиране на поръчката. При невъзможност за коригиране на поръчката, последната по желание на Клиента бива анулирана и заплатената цена –възстановена.

Vzemy нe носи отговорност в случай, че се касае за грешка в описанието на окомплектовката на уред, доколкото последното се подава от производителя. В случай на такова несъответствие, Vzemy се задължава да съдейства на Клиента за постигане на най-добрия начин за преодоляване на несъответствието в окомплектовката.

Vzemy не носи отговорност за несъответствия или грешки в приложените към продукта документи, предоставени от производителя, като например инструкции за експлоатация, енергиен стикер, схема за вграждане на уред и др. В случай на такава грешка, Vzemy се задължава да съдейства на Клиента за постигане на най-добрия начин за преодоляване на проблема.

На последно място, възможно е уеб страницата да съдържа и линкове към други сайтове. Vzemy не носи отговорност за политика на поверителност, практикувана от сайтове, които Vzemy не администрира, както и друга информация, спомената в тези сайтове.

IV. Клиентски акаунт и клиентски статус

За целите на използването на настоящата уеб страница, Клиентът извършва клиентска регистрация, като предоставя свои лични данни, необходими за извършване на поръчки и доставки съгласно формуляр. Предоставената информация се съхранява под формата на клиентски акаунт и може по всяко време да бъде лесно използвана от Клиента при последваща поръчка.

Клиентът се съгласява да предостави коректни и изчерпателни данни за връзка и доставка. Vzemy не носи отговорност при грешка или невъзможност за доставка поради неточност в предоставените от Клиента данни.

Клиентът може да следи в своя акаунт статуса на своите поръчки през целия период – от осъществяването им до доставянето им. В момента на разпределяне на поръчка към продавач-консултант на Vzemy, на Клиента се изпраща e-mail на електронния адрес, използван при регистрация, или консултат на Vzemy се свързва с него на предоставения телефон. От акаунта си Клиентът може да проверява и изтегля документи, свързани с поръчките му, в това число фактури.

Платформата на Vzemy предоставя възможност едно физическо лице чрез един клиентски акаунт да оперира с акаунти на няколко различни търговски дружества, които лицето представлява.

Клиентският акаунт съдържа и т.нар. Клиентски статус на Клиента, като в зависимост от извършваните от последния поръчки, промоционални условия, предоставяни периодично от Vzemy, и други критерии, Клиентският статус ще дава възможност на Клиента да използва различни видове отстъпки.

V. Поръчки

5.1. Извършване на поръчка и плащане

Клиентът извършва поръчка на стоки или услуги, представени на електронната страница на Vzemy, чрез избиране на съответната стока/услуга.

Във всички случаи, освен когато поръчката е на стойност под 300 лева с включено ДДС и Клиентът е избрал опция за плащане при условията на наложен платеж, поръчката се счита за извършена при постъпване на плащането на съответната цена по банкова сметка на Vzemy.

За целите на използването на платформата на Vzemy за онлайн търговия се счита, че при изпращане на поръчка Клиентът извършва авансово плащане. С използването на настоящата страница, Клиентът изрично се съгласява с това, че предоставяните от Vzemy стоки и услуги се заплащат изцяло авансово, освен в изчерпателно изброени в настоящите условия случаи.

Плащането може да бъде извършено по банков път, чрез Epay.bg, PayPal.com с кредитна или дебитна карта чрез виртуалeн POS.

При неуспешно плащане на поръчка, тя се съхранява за срок от 7 дни в Клиентския акаунт. Ако не бъде получено плащане в този срок, заявката се изтрива от системата автоматично.

Когато клиентът избере съответната стока/услуга на уеб страницата, той получава достъп в нарочен таб под описанието на продукта до относимата към него документация, в това число:

• гаранция на производителя;

• евентуални специфични гаранционни условия, като удължена гаранция и/или специфична или допълнителна гаранция върху целия продукт или отделни негови елементи;

С избора за покупка на съответната стока/услуга клиентът изрично се съгласява, че е подробно запознат с описаните условия и съдържанието на приложените документи.

5.2. Приемане на поръчка

Vzemy потвърждава приемането на така извършената поръчка в най-кратки срокове, най-късно в рамките на следващия работен ден след постъпване на плащането на съответната цена по банкова сметка на Vzemy.

Поради възможността за изчерпана наличност на избрания от Клиента продукт при съответния доставчик, Клиентът изрично се съгласява, че между страните ще бъде налице договор за доставка в момента на изрично потвърждение на поръчката от страна на Vzemy.

В случай, че се окаже, че поръчаната стока/услуга не е налична, Vzemy не приема поръчката, като се задължава незабавно да се свърже с Клиента и да договори с него най-добрия начин за замяна на направената поръчка. В случай, че не се постигне такова договаряне или Vzemy не се свърже с Клиента на предоставените от последния имейл или телефон за контакт в рамките на работния ден, Vzemy анулира поръчката и възстановява на Клиента заплатената цена. Когато Клиентът е платил чрез дебитна или кредитна карта, то възстановяването става чрез нареждане на обратна операция по картата в срок от 30 работни дни.

От момента на приемането на поръчката текат и обозначените на уеб страницата под съответната стока/услуга срокове за доставка.

5.3. Препоръчителна цена, Клиентска цена и Промо-цена

Цената на стоките и услугите, посочена на уеб страницата, е тяхната препоръчителна цена. Тази препоръчителна цена може да бъде намалена за Клиента, когато последният преглежда уеб страницата през своя Клиентски акаунт, в зависимост от Клиентския му статус към момента на използването на страницата. Когато Клиентът има право на определени отстъпки, то цената на стоката се изчислява автоматично в съответствие с използваните от съответния Клиент отстъпки.

Всички отстъпки, които Клиентът може да използва, се изчисляват въз основа на препоръчителната цена и се отразяват автоматично в описанията на преглежданите от него чрез неговия Клиентски акаунт продукти. Клиентските отстъпки се отнасят единствено до стоки. Клиентски отстъпки не се начисляват по отношение на цените на услуги или доставка.

Клиентските отстъпки са несъвместими с промоционалните цени. Vzemy има право периодично да обявява промоции на определени стоки/услуги. При обявяване в уеб страницата на промо цена за определена стока, клиентските отстъпки са неприложими за съответната стока.

Цените, достъпни за Клиента през Клиентския му акаунт, могат да варират в зависимост от ценовата политика на доставчика или на Vzemy и са актуални в момента, в който Клиентът ги преглежда. Цената на поръчката е обвързваща за Vzemy от момента на приемане на поръчката.

С изключение на случаите, в които изрично е посочено обратното, обявената цена включва ДДС.

Vzemy издава фактура в полза на клиента за направеното от последния плащане след приемане на поръчката. В случаите, когато стойноста на поръчката е под 300 лева с включено ДДС и Клиентът е избрал опция за наложен платеж, Клиентът получава фактура и касов бон при плащане на цената на поръчката.

5.4. Гаранция “Коректна цена”

Vzemy гарантира на Клиента, че стоките, предлагани от Vzemy, са на най-добрата цена. В случай, че Клиентът намери по-изгодна цена, предоставяна за същата стока с идентични параметри, в друг български онлайн магазин в рамките на същия ден, то Vzemy ще продаде на Клиента съответната стока на по-изгодната цена, която последният е открил.

Гаранцията “Коректна цена” не се отнася за продукти втора употреба или преоценени поради дефекти, нарушена цялост или нарушена опаковка продукти, или мостри.

Гаранцията “Коректна цена” се прилага при сравнение с цени, предлагани от реално съществуващи български онлайн магазини, от които може да се купи нов продукт, в рамките на същия ден. Гаранцията не се прилага за цени, открити в платформи за сравнение на цени.

Гаранцията “Коректна цена” се отнася единствено за стоки, но не и за услуги и доставка, предлагани от Vzemy.

5.5. Начини на плащане. Кредит

Клиентът може да извърши плащането на поръчаните стоки и услуги както следва:

Кредитна / Дебитна Карта

Плащания могат да се извършват онлайн с лична или фирмена дебитна или кредитна карта. При този начи на плащане се използва виртуален POS терминал чрез Банка ДСК. За извършване на плащането Клиентът бива препратен към платежния сървър на БОРИКА. Приема се картово плащане със следните банкови карти: MasterCard, Maestro, Борика, Visa, VisaElectron

Vzemy не предвижда допълнителни такси при извършване на картово плащане. Всички транзакции се извършват в лева съгласно обменния курс на съответната банка.

Сигурността на плащанията онлайн е гарантирана чрез системите за сигурност на плащанията използвани от Банка ДСК. Данните, които Клиентът предоставя във връзка с използването на своята банкова карта, са достъпни единствено на Банка ДСК чрез интегрирания на уеб страницата на Vzemy модул. Vzemy не обработва и не съхранява детайли относно картата, използвана за банково плащане.

ePay.bg (за регистрирани потребители)

ePay.bg е система за плащанe с банкови карти и микросметки чрез Интернет. Системата предоставя възможност на всеки клиент да пазарува стоки и услуги чрез Интернет, като плаща с банкова карта чрез виртуален ПОС терминал на epay.bg (не изисква предварителна регистрация в epay.bg). При избор на този метод ще бъдете препратен към защитен ПОС терминал на epay.bg. Моля обърнете внимание, че при този метод на плащане, дължите допълнителни такси към epay.bg за транзакцията. За разплащане могат да се използват следните платежни средства: карти с логото на БОРИКА, VISA ELECTRON, MasterCard, Visa, MAESTRO и микросметка. За повече информация за създаване на акаунт и микросметка вижте ePay.bg

PayPal.com

Плащането се извършва на страницата на Paypal.com където въведеждате email адрес и парола. Ако нямате регистрация, можете да платите и директно като въведете данните на Вашата кредитна или дебитна карта. Системата обслужва всички видове кредитни и международни дебитни карти издадени в България и чужбина.

Наложен платеж

Когато поръчката е на стойност по-малка или равна на 300 лева с включено ДДС, Клиентът има възможност изрично да посочи опция за плащане чрез наложен платеж. В такъв случай Vzemy потвърждава поръчката и без извършване на авансово плащане. При избор на тази опция Клиентът заплаща поръчаната стока/услуга в момента на доставката от куриер или представител на Vzemy, срещу което получава касов бон. Плащането в брой с наложен платеж се извършва в български лева.

Покупка чрез кредит

Клиентът има възможност да купи избраните от него стоки и услуги на кредит. За целта клиентът кандидатства за отпускане на потребителски кредит онлайн, чрез интегрирания модул на БНП Париба.

Vzemy предоставя своята платформа за договаряне със следните небанкови кредитни институции: БНП Париба

Дейността по кредитиране представлява съпътстваща услуга, която не се предоставя от Vzemy. Vzemy не е доставчик на финансова услуга от разстояние по смисъла на закона. Чрез попълване на формата на компанията - кредитор, Клиентът влиза в директни правоотношения с нея, като за тази цел изрично се съгласява, че е запознат с условията по кредита, предоставяни от съответната компания. Vzemy не е страна по евентуален договор за потребителски кредит и не носи отговорност във връзка с правата и задълженията на страните по него.

Vzemy уведомява клиентите, че при сключен по реда на този раздел договор за потребителски кредит, Клиентът има самостоятелно право, в случай, че има качеството потребител, в 14-дневен срок да развали договора за кредит, независимо от неговата поръчка от Vzemy.

На следващо място, Vzemy уведомява клиентите си, че при покупка на стоки/услуги чрез използване на кредит, договорът за кредит се прекратява, когато потребителят упражни правото си на отказ от договора за покупка на стока/услуга, сключен от разстояние.

Vzemy издава в съотстветствие с изискванията на българското законодателство данъчна фактура за направените покупки.

5.4. Доставка

Срокът за доставка на всеки продукт е обозначен в неговото описание и се изчислява в работни дни, като започва да тече от деня, следващ приемането на поръчката. Обозначеният срок за доставка по принцип важи за доставки в София и големите градове. За доставки до по-малки населени места оператор на Vzemy се свързва с Клиента за уточняване на подходящ срок за доставка.

Клиентът може изрично да посочи по-дълъг срок на доставка, когато няма възможност да приеме доставката в обозначения на страницата срок.

Оператор на Vzemy се свързва с Клиента за уточняване на удобен ден и час за извършване на доставката. В случай, че е налице забавяне на доставката от страна на производителя или вносителя, Vzemy незабавно уведомява Клиента за това, като уговаря с него друг удобен срок за доставка.

Доставката се извършва от куриер или чрез съответния сервиз - подизпълнител на Vzemy, до адреса на Клиента. Доставката не включва пренасянето на стоките до вратата на Клиента. Пренасянето на стоките в сградата, по стълби или с асансьор, се заплаща допълнително съгласно тарифа, която се намира на настоящата интернет страница.

Vzemy не носи отговорност при неуспешна доставка поради грешни или непълни данни, подадени от Клиента.

Клиентът, на следващо място, носи отговорност за вярното, пълно и коректно подаване на необходимата за извършване на услугите по доставка и монтаж изходна информация (e.g. наличието на асансьор в сградата и неговата вместимост за целите на доставката, местоположение на водопровод или точните размери на място за вграждане на електроуред и т.н.).

В случай на невъзможност за извършване на доставка на стока или на някоя от поръчаните услуги поради подаване на непълна или неточна информация от Клиента, последният поема разходите на Vzemy, свързани с неуспешната доставка, което включва и транспорта на продуктите до адреса на Клиента и, в случай, че Клиентът откаже да приеме поръчания продукт, обратния транспорт на съответната стока.

В случай на надлежно извършено от Vzemy доставяне на грешен адрес по вина на Клиента, Vzemy има право на заплащане на цената на доставката и транспорта до адреса, предоставен от Клиента, и обратно.

При получаване на стоката, Клиентът е длъжен да я прегледа.

При доставка от куриер:

Когато доставката се извършва от куриер, съгласно правилата на куриера, Клиентът няма право да отваря опаковката преди подписването на предоставения му от куриера документ за получаване. В такъв случай при нарушения във външния вид на стоката, възникнали при транспорта, Клиентът се задължава да изиска от куриера протокол за увредена пратка.

Клиентът е длъжен да прегледа стоката за явни недостатъци незабавно след приемането й, като следва да сигнализира за наличие на явни недостатъци, несъответствие в комплектовката, несъответствие на вида на получената стока с поръчаното и др. явни несъответствия в срок от 24 часа от получаването на доставката.

При доставка от оторизиран сервиз:

При доставка от подизпълнител на Vzemy, Клиентът има право да разопакова стоката без да поврежда опаковката. Той е длъжен при приемането да провери полученото за съответствие с поръчката, съответствие на окомплектовката и евентуални явни дефекти. В такъв случай Клиентът подписва приемо-предавателен протокол за надлежното приемане на доставената стока. С подписване на предоставения приемо-предавателен протокол, доставката се счита за приета. Приемо-предавателен протокол се подписва и за извършването на предоставяните от Vzemy услуги, като транспорт, монтаж, поправка и др.

5.5. Връщане на стоки

Клиентът има право, в случай, че отговаря на законовите изсквания съгласно Закона за защита на потребителите, в рамките на 7 (седем) работни дни от датата на получаване на поръчката от уеб страницата на Vzemy, да се откаже от нея без да дължи неустойка и без да посочва причина за отказа си, като уведоми Vzemy в писмен вид за това.

За целта Клиентът уведомява Vzemy предварително в писмен вид, на имейл адрес [email protected], че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора. Заедно с отказа Клиентът посочва банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.

Стоката може да бъде върната лично от Клиента или от изрично упълномощено от него лице. Върната стока трябва да е придруженa от всички документи по продажбата (фактура и гаранционна карта), както и от писмен отказ от договора/поръчката.

Vzemy няма задължение да приеме обратно стока, чиято опаковка е повредена или непълна, която има следи от износване, драскотини, охлузвания или друг предизвикан от използване дефект, или от която липсват части, аксесоари, която е с нарушена окомплектовка и т.н.

Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Клиента.

При приемане на върнат продукт, Vzemy възстановява на Клиента стойността на поръчката в срок от 30 (тридесет) дни от връщането й, като удържа разходите по обратното транспортиране, и евентуално – демонтажа на стоката.

Клиентът е длъжен да съхранява получените стоки, като следи за тяхното качество и безопасност до момента на връщането. До момента на обратното получаване на върнатата стоката при Vzemy, рискът от случайното й погиване или повредждане се носи изцяло от Клиента.

Vzemy, при спазване на горните условия, предоставя и възможността за подмяна на върнатата стока с други продукти, като евентуална разлика в стойността се връща от Vzemy или се доплаща от Клиента.

VI. Рекламации. Гаранции на производителя и законова отговорност на търговеца.

6.1. Рекламации

При съществено несъответствие на доставената стока/услуга с поръчаното, Клиентът, когато отговаря на законовите условия съгласно Закона за защита на потребителите, има право да направи рекламация, като посочи един от следните начини за удовлетворяването й: чрез връщане на стока, чрез замяната на стока, или чрез извършване на ремонт, съответно извършване на услугата съобразно с поръчаното.

Рекламация може да бъде направена на следния имейл : [email protected]

При предявяване на рекламацията Клиентът посочва предмета й, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт, като задължително прилага и документите, на които се основава претенцията, както следва:

• фактура;

• протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

• други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Vzemy поддържа регистър на предявените пред него рекламации. Представител на Vzemy уведомява Клиента в разумен срок за това дали Vzemy приема рекламацията за основателна. Когато избраният от Клиента начин за удовлетворяване на рекламацията е непропорционален спрямо другия възможен, по преценка на Vzemy, то представител на Vzemy се свързва с Клиента за уточняване на друг възможен начин за удовлетворяване на рекламацията.

В случай, че Клиентът избере да замени продукта с друг, който е на по-висока стойност, той заплаща разликата, а ако стойността е по-ниска, Vzemy възстановява разликата в цените. Разходите за уважена рекламация и транспорт за замяна на продукта, ако има такива, се поемат от Vzemy.

Във всички случаи, в които удовлетворяването на рекламацията е свързано с връщане на първоначално поръчаната стока (при връщане на стоката и възстановяване на цената или при замяна), стоката следва да бъде върната в състоянието, в което e получена, в оригиналната опаковка и придружена от всички оригинални аксесоари и документи. Всякакви липси и/или наличие на допълнителни дефекти, дължащи се на експлоатация от страна на Клиента или свързани с повреда по време на транспорт и т.н., дават право на Vzemy да откаже връщането на стоката.

6.2. Гаранции на производителя

В случай, че стоки, за които е налице гаранция на производителя или вносителя, проявят дефект по време на гаранционния период, Клиентът следва незабавно да се обърне към съответния оторизиран сервиз, упоменат в гаранционните условия. Стоката трябва задължително да е придружена от гаранционна карта. При използването на гаранция в срока й на валидност, Клиентът следва да се съобрази с всички условия на гаранцията.

Vzemy не предоставя гаранционен сервиз и не е страна в отношенията по повод предоставената гаранция на производителя или вносителя на стоката.

Мерките за изпълнение на гаранцията зависят от условия на конкретната гаранция и биха могли да обхващат ремонт на стоката, частична или цялостна замяна или възстановяване на стойността на стоката, ако не е възможно друго решение.

6.3. Отговорност

Vzemy не носи отговорност за вреди от какъвто и да било вид, които не са пряк и непосредствен резултат от неизпълнение на негови конкретни договорни задължения. Vzemy не носи отговорност за вреди, произтичащи от използването на продукти/услуги след доставяне и специално при загубата на продукти. С настоящото Клиентът изрично се съгласява, че Vzemy не носи отговорност за пропуснати ползи.

Никоя страна не носи отговорност за неизпълнението на задълженията си по договор, ако това неизпълнение се дължи на непреодолима сила. Непреодолима сила се дефинира съгласно законодателството на Република България.

Страната, която се позовава на непреодолима сила, е задължена да информира веднага и изчерпателно другата страна за възникването на непреодолимата сила, като вземе всички мерки за ограничаване на последствията от нея.

VII. Поверителност и защита на личните данни

7.1. Лични данни

При регистрация в сайта на Vzemy, Клиентът изрично се съгласява, че предоставените от него лични данни ще бъдат включени в базата данни на Vzemy и ще бъдат съхранявани и използвани от Vzemy и от партньори на Vzemy за целите на извършване и обработка на поръчки, доставки, плащания и др., както и за маркетингови и рекламни цели.

Vzemy e администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и e вписан в Регистъра на администраторите на лични данни към Комисия за защита на личните данни под № 415281

Личните данни, предоставени от Клиента, ще бъдат използвани от Vzemy за следните цели:

• администриране на поръчки;

• извършване на доставки на продукти и услуги;

• обработка на плащания. По отношение на извършването на плащания през сайта на Vzemy, Клиентът се съгласява, че попълвайки съответния модул, той предоставя своите данни във връзка с плащането и съответното платежно средство директно на съответния оператор. В тази връзка Клиентът се задължава да се запознае подробно с условията на съответния оператор. Vzemy не носи отговорност за законосъобразното администриране или използване на предоставените от Клиента на съответния оператор данни;

• рекламации, извънгаранционно обслужване и др. дейности във връзка с обслужването на Клиента;

• изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в уеб страницата, администриране т.н.);

• осигуряване на достъп до ограничени раздели на уеб страницата;

• пазарни изследвания;

• изпращане на промоционални оферти, новини и препоръки;

• следене на продажбени данни;

• други маркетингови цели.

Vzemy използва събраната информация също така за подобряване на дейността на сайта и електронния магазин и осигуряване на безопасна платформа за онлайн търговия.

Освен изрично предоставените от Клиента във връзка с регистрация или извършване на поръчка данни, такива се събират от Vzemy и по автоматичен път при използване на сайта. Такива данни са Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; e-mail адрес; информация за компютъра и за методи за свързване, като вид на браузера и версия на операционната система; URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), брой на бисквитки (cookies); визуализирани или търсени продукти; телефонен номер, използван за свързване с оператори на Vzemy и др. подобни.

Vzemy може да използва данни за браузера, като cookie, cookie Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на уеб страницата за предотвратяване на измами и с други цели.

Vzemy може да използва модули cookie за достъп до информация, с цел предоставяне на персонализирано съдържание, съхраняване на последната визуализирана страница на един продукт или услуга Vzemy; представяне на оферти и подходящо съдържание спрямо интересите на Клиента; вътрешен анализ; извършване на проучване с цел подобряване на съдържанието, продуктите и услугите, предоставяни от Vzemy; идентифициране на някои потенциални злоупотреби при използването на уеб страницата;

Vzemy може да разкрие достъпната му информация на свои партньори и подизпълнители при условията на споразумения за поверителност, за целите, упоменати в настоящия раздел.

Vzemy може да разкрие информация за Клиентски акаунт и други лични данни в определените от закона случаи, когато такава информация е изискана от компетентен държавен орган или оправомощена организация.

7.2. Отговорност при използване на Клиентски акаунт и на платформата на Vzemy

С настоящото Vzemy изрично уведомява Клиента, че няма да изисква от Клиент да разкрие по телефона или по имейл паролата на своя Клиентски акаунт, номер на кредитна карта, данните от банкова сметка или друга чувствителна лична информация. Клиентът се задължава да уведоми Vzemy, в случай, че от името на Vzemy получи подобно искане по телефона или по имейл, както и във всеки един случай на съмнение за евентуално злоумишлено поведение от страна на трети лица от името на Vzemy.

Автентичните имейли на Vzemy са тези, изпратени чрез електронна поща от адреси, завършващи на @vzemy.bg . Не произхождат от Vzemy имейли, които изискват лична информация, или които насочват към уеб страница, различна от Vzemy.bg

Vzemy не носи отговорност за защитата на данни, предоставени от Клиента на други сайтове или в рамките на други платформи, към които в определени случаи може да препраща линк, фигуриращ на уеб страницата на Vzemy.

Клиентът носи пълна отговорност за всякакво евентуално предоставяне на лични данни на трети лица (в това число на банки, кредитни институции, доставчици и сервизи), което, макар и да става чрез попълване на интегриран на уеб страницата на Vzemy модул, изпраща подадената лична информация директно към трето лице. В такъв случай Клиентът е задължен да се запознае с условията на съответното трето лице за администриране и използване на лични данни преди да предостави такива.

Vzemy препоръчва на клиентите си да съхраняват като строго поверителни потребителското име и парола на своя Клиентски акаунт, с цел избягване на неоторизиран достъп до него. Клиентът се съгласява изрично, че използването на акаунта го задължава за извършените чрез Клиентския акаунт действия, в това число извършени поръчки и др. При съмнения за неоторизирано използване на Клиентски акаунт от трето лице, Клиентът се задължава незабавно да уведоми за това Vzemy.

При регистрация Клиентът е задължен да предостави вярна и коректна информация в съответствие с изискванията на регистрационната форма. Клиентът носи гражданска, административна и наказателна отговорност за злоупотреба с чужди лични данни, невярно деклариране и други евентуални недобросъвестни действия.

Vzemy си запазва правото да откаже достъп до уеб страницата, да закрие Клиентски акаунт или да анулира поръчки, включително потвърдени такива, да откаже прилагане на отстъпка или друга привилегия на Клиент, за когото има съмнение за незаконосъобразно или недобросъвестно поведение при използването на платформата на Vzemy.

VIII. Права за интелектуална собственост

Съдържанието на настоящата уеб страница, нейният дизайн, текст, лого, изображения, софтуер, материали и пр. са собственост на Vzemy, негови партньори или негови подизпълнители и съгласно приложимата нормативна уредба са обект на защита. Забранено е използването на данни, извлечени по какъвто и да е начин от настоящата уеб страница, за цели, различни от извършване на поръчка от Клиент на Vzemy.

----

При съмнения за злоупотреба, Vzemy си запазва правото да откаже достъп до настоящата уеб страница на Клиент, да затвори Клиентски акаунт, да откаже прилагане на отстъпка или друга привилегия или да анулира направена поръчка.

Нашите марки

Facebook

Харесайте страницата ни във Facebook и бъдете винаги информирани за актуалните ни кампании и промоции. Там ще можете да следите за новостите в света на бялата техника и да се информирате за последните специфични технологии на марките с които работим.

Google Plus

Харесайте страницата ни във Google+ и бъдете винаги информирани за актуалните ни кампании и промоции. Там ще можете да следите за новостите в света на бялата техника и да се информирате за последните специфични технологии на марките с които работим.
виж продуктите за сравнение
Вашите под категории за сравнение